Před třemi lety jsem pojal úmysl zakoupit pro firmu (to jsem všehovšudy já, moje rodina a několik externistů) nebytový prostor jako kancelář. Úmysl by ale sám o sobě nestačil a ke zdárnému obchodu musí vedle poptávky existovat také nabídka. A tehdy se shodou okolností vhodný ateliér objevil. I vydal jsem se do banky shánět peníze, jelikož volná hotovost pochopitelně na účtu neležela.