Internet už se za několik let intenzivního rozšiřování etabloval jako masové médium se vším všudy. A stejně tak jako se v průběhu let vyvinuly všechny jeho obsahové formy, profilovala se také internetová žurnalistika jako svérázný projev především písemného projevu. Pokud se na ni podíváme trochu podrobněji, můžeme se pokusit najít společné znaky se žurnalistikou, která měla v ostatních typech médií (tisku, rozhlase a televizi) na rozvoj desítky až stovky let. Internet je ale specifické médium – liší se tedy projev jeho žurnalistiky, nebo ne? Je schopno toto médium infiltrovat vlastní postupy do jiných? Pojďme na chvíli hledat styčné plochy i odlišnosti…
číst celý